logo therapie praktijk andijk

gestalttherapie therapiepraktijk andijk

Gestalttherapie is een gesprekstherapie, een vorm van psychotherapie die ervaringsgericht is. Ze is in het jaar 1940 ontwikkeld door o.a. Fritz en Laura Perls. In de Gestalttherapie benaderen we de cliënt als een gezond mens met een klacht, die een vermogen heeft zichzelf met ondersteuning te helen. Dit leidt tot een andere benadering van de cliënt dan wanneer de klacht als deel van de persoonlijkheid wordt gezien. 

Contact is het sleutelwoord in de Gestalttherapie. We zijn steeds in contact met onszelf, met andere mensen en dingen om ons heen. Door gebeurtenissen in je leven kan dit contact verstoord raken. Hierdoor kan je vastlopen met je omgeving of met jezelf.

Iedereen maakt op zijn eigen manier contact. Als therapeut ben ik nieuwsgierig naar hoe je contact maakt en de therapie is erop gericht om het verstoorde contact op te zoeken en te herstellen.

Gestalttherapie richt zich vooral op het hier en nu. Welke ervaringen veroorzaken op dit moment klachten. Soms zijn bepaalde gedragspatronen oorzaak van je klachten. Die patronen zijn misschien in het verleden heel helpend geweest, maar doordat je leven dynamisch is, doordat je continue verandert moet je soms ook je gedrag aanpassen.

Als therapeut helpen we je dit inzichtelijk te maken. We staan stil bij je problemen, je klachten, hoe je je voelt, je emoties, je gedachten en wat je ervaart in je lichaam. Soms ligt de oorzaak toch in het verleden.

Tijdens het gesprek of oefening, word je je bewust of "gewaar" van je lichaam. Dit is een belangrijk onderdeel van de Gestalttherapie. Hierdoor wordt er als het ware opnieuw contact gelegd met jezelf. Je leert woorden te geven aan wat je voelt en wat je ervaart in je lichaam en in de relatie met de therapeut.

Als je beter kan voelen, ervaar je niet alleen beter je grens, maar kan je je beter afstemmen op je behoeften en op je omgeving. Je vergroot je eigen kwaliteiten en probleemoplossend vermogen en ontdekt je eigen antwoorden. Zo ontwikkel je een persoonlijkheid die in evenwicht is. Het is belangrijk dat het contact tussen jou en de omgeving goed is, maar ook tussen jou en de therapeut. Op die manier is er voldoende veiligheid om jezelf met je problemen onder ogen te zien en er samen aan te werken.

Veranderen betekent dan: worden wie je werkelijk bent, in plaats van anders worden dan je bent.