logo therapie praktijk andijk

kwaliteit en privacy

Kwaliteit staat bij onze therapieën hoog in het vaandel.

Primair staan de opleidingen hiervoor garant. Een gedegen opleiding met brede aanpak. Na het behalen van ons diploma, zijn de therapeuten verplicht zich continue van de ontwikkelingen in gezondheidszorg op de hoogte te houden (zowel medisch als zorgstelsel matig). Dit gaat d.m.v. bij- en nascholing.

Kwaliteitsregister

De Oefentherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van Paramedici. Dit kwaliteitsregister is een instrument voor kwaliteitsbewaking. Het betreft een verplichte registratie welke open staat voor alle paramedici, die aan bepaalde eisen moeten voldoen. Opname in betreffend register houdt in dat de geregistreerde elke vijf jaar opnieuw aan bepaalde eisen moet voldoen om zich te kunnen laten herregistreren. Criteria hierbij zijn voldoende werkervaring, deskundigheidsbevordering (scholing en activiteiten binnen de beroepsgroep ter bevordering van kwaliteit op divers terrein).
De Gestalttherapeut is lid van alle verplichte beroepsverenigingen en dient zich ook elke vijf jaar te herregistreren. Criteria hierbij zijn hetzelfde. Voldoende werkervaring, deskundigheidsbevordering (scholing en activiteiten binnen de beroepsgroep ter bevordering van kwaliteit op divers terrein waaronder intervisie en supervisie.) 

Klachtenregeling Oefentherapeuten

Indien u klachten heeft over de therapeut of de behandeling bespreek die dan met uw therapeut. Maak hiervoor een aparte afspraak, zodat de therapeut voldoende tijd voor u heeft. Het kan ook schriftelijk, wij zullen dan binnen 7 dagen reageren.
Indien u dan nog niet tevreden bent, dan kunt u voor zowel de Cesar- als de Mensendiecktherapie een klacht indienen bij het klachtenloket paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl). Dit is een onafhankelijke klachten en geschillenregeling waartoe cliënten zich kunnen wenden.

Ook hangt er een klachten formulier in de wachtkamer.

Klachtenregeling Gestalttherapeut

Indien u ontevreden bent over de therapeut of de behandeling bespreek dit dan met uw therapeut. Maak hiervoor een afspraak zodat hij of zij ruim de tijd voor u heeft. Dit kan ook schriftelijk. Wij zullen dan binnen 7 dagen reageren.

Indien u dan nog niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging. Klik hier voor de Beroepscodes en klachtbehandeling van de NVAGT. De Gestalttherapeut is geregistreerd bij SCAG een professionele, onafhankelijke en erkende geschillencommissie. Klik hier voor de folder van de SCAG.

Beoordeling van onze therapie door patiënten

De ervaring van onze patiënten is voor ons erg belangrijk. U kunt uw waardering plaatsen op Zorgkaart Nederland.

Ook monitoren wij samen met Qualizorg de beoordeling door onze patiënten. Na uw behandeling kunt u meedoen aan een klanttevredenheid onderzoek. Uw therapeut zal u na uw goedkeuring daarvoor aanmelden.

Privacy

Uiteraard voldoen wij ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze privacy policy kunt u hier vinden.

Foto: Henk Groenewoud