De intake

Als je voor de eerste keer komt beginnen we met het intake gesprek. Deze duurt een half uur of een uur, dit spreken we van te voren af.
Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar. We krijgen een eerste indruk van elkaar. Tijdens het gesprek wordt er naar je hulpvraag geïnformeerd. Het gesprek is bedoeld om een indruk te krijgen of het mogelijk is om met elkaar te werken. Er is aandacht voor het gezin van herkomst, je werk- of leefsituatie, je relatie en je gezondheid. Deze dingen kunnen namelijk een rol spelen bij de problemen.
Op deze manier wordt er nagegaan of je aan het juiste adres bent voor je probleem. Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van een dossier aan de hand van standaard intakevragen. Dit zijn een aantal identificatie en persoonsgegevens.
Naarmate het gesprek vordert, wordt er dieper ingegaan op de hulpvraag.
Wanneer het eerste contact positief wordt afgerond, worden er verdere afspraken gemaakt .

Na 5 gesprekken evalueren we. Is het wat je verwacht hebt, wat zijn de ontwikkelingen en hoe gaan we verder. In het begin zijn de sessies één keer per week of per twee weken. Daarna worden de afspraken aangepast naar behoeften.
Als therapeut kunnen we je problemen niet oplossen. Maar door in gesprek te gaan kunnen we onderzoeken hoe je om kunt gaan met je problematiek en je situaties waar je tegenaan loopt. Of je huidige gedragspatronen in het hier en nu nog helpend zijn.
Het is per situatie verschillend hoelang de begeleiding duurt. Afhankelijk van de hulpvraag, de ernst en aard van jouw problemen. De begeleiding wordt meestal afgesloten op het moment dat jij het gevoel hebt dat je verder kunt.

Verwijzing

Voor zowel Gestalttherapie, Relatietherapie als Cesartherapie is er geen verwijzing nodig.
Wij zijn direct toegankelijk. Indien u verwezen bent door uw huisarts en u heeft een verwijzing gekregen dan is het de bedoeling dat u die meeneemt.

Afspraak maken

Op maandag tot en met vrijdag zijn we bereikbaar tussen 8.00 en 18.15u. indien we door omstandigheden de telefoon niet opnemen vinden we het prettig als u de voicemail inspreekt, dan bellen wij u binnen 24uur terug.

Verhindering

Als u verhinderd bent dient u uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te melden. Dit kan per telefoon, voicemail of per mail, ook in het weekend.
Indien u te laat bent met afmelden wordt de behandeling in rekening gebracht.

Meldcode Huiselijk geweld

Wij zijn als therapeut op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld

Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over de therapeut of de behandeling bespreek dit dan met uw therapeut. Maak hiervoor een afspraak zodat hij of zij ruim de tijd voor u heeft. Dit kan ook schriftelijk. Wij zullen dan binnen 7 dagen reageren.

Indien u dan nog niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen bij onze beroepsvereniging. Klik hier voor de Beroepscodes en klachtbehandeling van de NVAGT. Wij zijn geregistreerd bij SCAG een professionele, onafhankelijke en erkende geschillencommissie. Klik hier voor de folder van de SCAG.

In verband met het coronavirus

Onze Praktijk mag weer cliënten zien onder bepaalde voorwaarden.

Er zijn flinke maatregelen getroffen om de verspreiding van het Corona-virus te vertragen.
Om te zorgen dat de zorg toch beschikbaar blijft hebben zorgprofessionals, zoals Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten, en Gestalt - en Relatietherapeuten de opdracht gekregen zorg te blijven leveren.

Zorgverlening dient echter te worden uitgesteld indien de cliënt een van de volgende (ook milde) symptomen heeft:

  • Neusverkouden of hoesten of benauwdheid of koorts
  • Iemand in uw huishouden heeft die koorts (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft
  • Zelf of iemand in uw huishouden in de afgelopen 14 dagen positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19)

Als uw Coronaverschijnselen heeft geven wij u graag advies dmv videobellen.

Als het bovenstaande niet van toepassing is en de patiënt / cliënt en iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft kan zorgverlening plaatsvinden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen.

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat, en als wordt besloten dat een behandeling wordt gestart, volgen wij strikte hygiënemaatregelen. Wel is het advies om terughoudend te zijn met face-to-face contacten. Ook houden wij indien mogelijk de 1,5 meter afstand.

Keurmerken

Therapie Praktijk Andijk is geregistreerd bij:

keurmerken eagt
keurmerken de oefentherapeut
keurmerken rbcz
keurmerken nvagt
keurmerken shon
keurmerken scag