logo therapie praktijk andijk

relatietherapie recensies therapiepraktijk andijk

 "Ik ben me bewust geworden dat het beter is om emoties eerder te bespreken en me eerder bewust te zijn dat ik over grenzen ga. Ik probeer de grenzen meer af te kaderen, maar dingen ook eerder bespreekbaar te maken"
man 42 jaar

"Ik heb inzicht gekregen in de denkwijze van mijn echtgenote en van het verschil in denkwijze tussen man en vrouw. Dit kwam tot stand door voorbeelden uit het dagelijks leven. Ik begrijp nu van veel dingen de beweegreden van mijn echtgenote en dat geeft veel rust en maakt het gemakkelijker om hier over te praten"
man 37 jaar

"Door de therapie ben ik nu weer een vrolijke snuiter en heb ik weer lol in mijn leven en loopt mijn relatie weer lekker"
man 41 jaar

"Ik ben me bewust geworden dat we tijd voor elkaar moeten maken en dat ik duidelijk mijn wensen aan moet geven en er niet vanuit moet gaan dat hij wel weet wat ik wil."
vrouw 40 jaar

"Ik heb het therapie traject als heel fijn ervaren, en ik vind het nog steeds fijn om met Thea over sommige dingen even te praten. Ondanks dat mijn man en ik er samen waren heb ik geen enkel moment het gevoel gehad dat ze partijdig was. Ze geeft een antwoord waar je, als je naar huis gaat, nog over na denkt. En ik heb in een paar maanden tijd mijn man zo zien veranderen maar ook mijn relatie."
vrouw 40 jaar

"Ik heb geleerd om echt contact te maken en te praten met mijn partner, mij niet af te sluiten en te denken dat een ander het maar moet doen."
vrouw 41 jaar

"Ik heb inzicht gekregen in mijn eigen houding bij gesprekken en moeilijkere momenten, doordat Thea duidelijk de situatie uitlegde hoe we ons opstelden op die momenten.
Hierdoor kan ik nu makkelijker praten met mijn vrouw."

man 32 jaar

"Ik heb geleerd dat problemen groei en juist kansen kunnen bieden als je open en eerlijk stap voor stap dingen oppakt. Door in therapie te gaan heb ik hoop en positiviteit over mijn relatie teruggekregen. Ik heb het dan ook als hard werken, confronterend, maar wel als heel goed ervaren. Het heeft deuren geopend. Mijn man en ik durven elkaar weer stap voor stap op te zoeken en hij is ook minder gesloten in zijn gedrag".
vrouw 36 jaar

"Het heeft even geduurd voordat ik evaluatie invulde. Maar ik wil laten weten dat we nog steeds op de juiste weg zijn. En dat eigenlijk iedereen die een langdurige relatie heeft dit zeker kan gebruiken, ook al denk je dat het goed gaat". 
vrouw 50 jaar

"Ik heb het inzicht gekregen dat een relatie een dynamisch verschijnsel is met ups en downs, een perfecte relatie zonder obstakels is een illusie; het gaat om een manier (het recept) te vinden om dieptepunten te overleven en weer samen naar de top te klimmen; een relatie gaat niet vanzelf en heeft 'onderhoud' nodig in de vorm van quality time en communiceren met elkaar".
vrouw 40 jaar

"Thea, hielp ons enorm met elkaars gevoelens weer te delen, zoals het altijd was. De therapie heeft tot gevolg dat ik weer alles op de rit heb, en rust in mijn hoofd" 
man 51 jaar

"Doormiddel van vragen stellen en doorvragen, maar ook haar visie op dingen geven en door bepaalde oefeningen met ons te doen heeft Thea me geholpen tot verschillende waardevolle inzichten over onze relatie te komen. Het is me duidelijk geworden dat we te veel op elkaar gefocust zijn geweest. Het is me duidelijk geworden dat er in een relatie meer ruimte voor het individu nodig. Ik heb ook meer inzicht gekregen in hoe mijn partner denkt. En hoewel ik zijn manier van redeneren nog steeds niet altijd logisch vind, snáp ik hem nu wel beter. Snap ik waarom hij tot bepaalde conclusies komt. Ik heb ook geleerd dat we niet altijd consensus hoeven te bereiken."
vrouw 34 jaar

"De therapie was een eyeopener, eigenlijk weet je wel wat er mis is, alleen heb je iemand nodig om het weer op te pakken naar de goede richting".  
vrouw 50 jaar

"Door de therapie kan ik me er nu bij neer kan leggen dat onze relatie voor nu niet gelukt is. En dat we samen een stuk beter kunnen praten over die dingen dan voordat we in therapie gingen. Er is nu meer wederzijds begrip.
vrouw 34 jaar

"Ik heb het therapietraject ervaren als positief, warm, verrassend. Een eye opener." 
vrouw 35 jaar

Foto: Henk Groenewoud